facebook
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[Rozmiar: 185548 bajtów]
06.10.2021

Projekt pn. Wyznaczenie szlaku kulinarnego produktu lokalnego "Polsko-Rumuński Szlak Lokalnych Kulinariów” zakłada współpracę międzynarodową 4 LGD tj. LGD "Podbabiogórze", LGD „Turystyczna Podkowa", Asociaţia „Grupul De Acţiune Locală Maramureş Vest” i Asociația Parteneriat GAL „Ținutul Haiducilor”. Projekt zakłada przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym polegające na przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

a)       Przeprowadzenie konferencji z partnerami projektu współpracy na terenie LGD „Maramureş Vest”, spotkanie z lokalnymi władzami oraz zwiedzanie mające na celu poznanie dobrych praktyk z przetwórstwa.

b)       Prezentacja dobrych praktyk z zakresu produktów lokalnych i przetwórstwa na terenie LGD „Maramureş Vest”

c)       Prezentacja dobrych praktyk z zakresu produktów lokalnych i przetwórstwa na terenie LGD „Ținutul Haiducilor”

d)       Udział w warsztatach kulinarnych z lokalnych produktów rumuńskich oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych z lokalnych produktów polskich na obszarze LGD „Ținutul Haiducilor”.

e)       Udział w Rumuńsko-Polskim Festiwalu Smaku na obszarze LGD „Ținutul Haiducilor”. Podczas festiwalu zostaną zorganizowane stoiska  promujące lokalne dziedzictwo kulinarne każdego regionu z LGDów biorących udział w projekcie.

f)        Udział w Rumuńsko-Polskim Festiwalu Smaku na obszarze LGD „Turystyczna podkowa”. Podczas festiwalu zostaną zorganizowane stoiska  promujące lokalne dziedzictwo kulinarne każdego regionu z LGDów biorących udział w projekcie.

g)       Prezentacja dobrych praktyk z zakresu produktów lokalnych i przetwórstwa na terenie LGD „Turystyczna Podkowa”

h)       Udział w warsztatach kulinarnych z lokalnych produktów rumuńskich oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych z lokalnych produktów polskich na obszarze LGD „Podbabiogórze”.

i)        Prezentacja dobrych praktyk z zakresu produktów lokalnych i przetwórstwa na terenie LGD „Podbabiogórze”.

j)        Utworzenie i oznakowanie tabliczkami szlaku pod nazwą „Polsko-Rumuński Szlak Lokalnych Kulinariów”.

k)       Wydanie mapy i publikacji „Polsko-Rumuński Szlak Lokalnych Kulinariów” w języku polskim i rumuńskim zawierających: mapę szlaku oraz przepisy prezentowanych potraw i opis produktów

l)        Wykonanie gadżetów kulinarnych (typu: deski do krojenia, fartuchy, łyżki, rękawice)

W/w działania są ogólnodostępne, bezpłatne, dostępne dla mieszkańców i turystów.

Projekt współpracy realizowany będzie na obszarze partnerskich LGD w Polsce i w Rumunii. Obszarem tematycznym projektu jest rolnictwo, kultura i dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, nowe technologie i know-how, produkt lokalny.

 

Operacja jest skierowana na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych poprzez ożywienie  i integrację społeczności lokalnej angażując grupy docelowe.


Zbigniew Sanowski


Kontakt
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa


OZE

32-433 Lubień 34 (budynek OSP Lubień)

Kom.: 603 219 938
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

oze@turystycznapodkowa.pl

LEADER

ul. Jana Pawła II 38 32-447 Siepraw

Tel.: 12 274 62 99
Kom.: 504 170 216
Biuro czynne: pon.-pt. godz.: 7:00-15:00

biuro@turystycznapodkowa.pl
Odwiedziny
Darmowy licznik odwiedzin
[Rozmiar: 185548 bajtów]
Gmina Pcim Gmina Wiśniowa Gmina Siepraw Gmina Dobczyce Gmina Raciechowice Gmina Tokarnia Gmina Lubień Urzšd Marszałka Województwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicta Ministerstwo Rolinictwa KSOW Małopolska Sieć LGD
UE LEADER+ Turystyczna podkowa PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Powered by SerwKomp CMS 2.0S © 2003-2015 Serwkomp Łukasz Matys